Sommarlovis ordnas i Nedervetil 7.6- 23.6. Kl.9-15:30.

Sommarlovis är ett dagsläger dit du kan komma och vara tillsammans med andra. Vi öppnar 9 och håller på till 15.30. Vi serverar lunch och mellanmål varje dag. Kostar 12€/dag eller 130€ för hela sommarlovis.  Anmälningar via hemsidan, botnia.fs4h.fi, senast 23.5.2021. Vid frågor kontakta Mona 044-2551 017. Maria Viklöv är ledare för Sommarlovis.

 

Back to top of page