Bli medlem!

Medlemsavgiften år 2021  är €20/person och €30/familj. Medlemsåret sträcker sig mellan 1.9.2021-31.8.2022

Medlemmar i Botnia 4h får delta i vår klubbverksamhet. På sommaren ordnas även läger, matskolor m.m. Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade.

 

Back to top of page