Bli medlem!

Medlemsavgiften år 2019  är €20/person och €30/familj. Medlemsåret sträcker sig mellan 1.9.2018-31.8.2019.

Medlemmar i Botnia 4h får delta i vår klubbverksamhet. På sommaren ordnas även läger, matskolor m.m. Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade.

 

Back to top of page