Bli medlem!

Medlemsavgiften år 2023  är €20/person och €30/familj. Medlemsåret sträcker sig mellan 1.9.2023-31.8.2024

Verksamheten är avsedd för 4H-medlemmar. Som 4H-medlem är du olycksfalls- och skadeförsäkrad  och därför är det jätteviktigt att du är medlem i  4H.

 

 

Inga fält hittades.
Back to top of page