KLUBBAR VÅREN 2024

Kom ihåg att anmäla dig. Terminsavgiften är 30€.

Alla anmälda debiteras ifall man inte annullerat sitt deltagande.

I vår har vi på programmet bland annat; fredagsfika, picknik, våfflor, gör din egen pasta, pyssel, lek och spel.

 

TERJÄRV SKOLA lilla köket
ÅK 3 & 4 fredagar kl.12.30-14.45

26.1, 16.2, 15.3, 5.4 & 26.4

ÅK 5 & 6 tisdagar kl.14.30-16.45

23.1, 13.2, 12.3, 2.4 & 23.4

NEDERVETIL SKOLA

Nedervetil åk 3 tisdagar kl.12.30-14.45

30.1, 20.2, 19.3, 9.4 & 30.4

Nedervetil åk 4 Torsdagar kl.14.40-16.45

1.2, 22.1, 21.3, 11.4 & 2.5

Nedervetil åk 5 Måndagar kl.12.30-14.45

29.1, 19.2, 18.3, 8.4 & 29.4

Nedervetil åk 6 Tisdagar kl.14.30-16.45

30.1, 20.2, 19.3, 9.4 & 30.4

KRONOBY SAMLINGSHUSET

Kronoby åk 3 fredagar kl.13.15-15.30

9.2, 8.3, 22.3, 19.4 & 10.5

Kronoby åk 4 & 5 onsdagar kl.15.00-17.15

7.2, 6.3, 27.3, 17.4 & 8.5

Kronoby åk 5  & 6 tisdagar kl.15.00-17.15

6.2, 5.3, 26.3, 16.4 & 7.5

 

 

Back to top of page