Botnia 4H  /  Klubbar

KLUBBAR

Datum för klubbar

Söderby, torsdagar kl 12.45

17.1
14.2
21.2
21.3
25.4
9.5

Centtis åk 3, måndagar kl 13

21.1
4.2
4.3
1.4
15.4
29.4

Centtis åk 4, onsdagar kl 13

30.1
13.3
27.3
10.4
24.4
8.5

Centtis åk 5, onsdagar kl 15.15

30.1
13.3
27.3
10.4
24.4
8.5

Centtis åk 6, fredagar kl 13

1.2
15.2
8.3
29.3
12.4
10.5

Påras, onsdagar kl 12.45

23.1
6.2
20.2
20.3
3.4
15.5

Nedervetil åk 3, tisdagar kl 12.30

22.1
5.2
5.3
19.3
16.4
14.5

Nedervetil åk 4, tisdagar kl 12.30

29.1
12.2
12.3
9.4
23.4
7.5

Nedervetil åk 5-6, måndagar kl 12.30

28.1
11.2
11.3
25.3
8.4
6.5

Terjärv åk 3, torsdagar kl 12.15

24.1
7.2
7.3
4.4
2.5
16.5

Terjärv åk 4, 5, 6 fredagar kl 12.15

25.1
22.2
15.3
5.4
26.4
17.5