Vill du resa ut i världen och träffa andra ungdomar?

Läs mera på fliken aktuellt eller via fs4h:s hemsida om vilka möjligheter du har som 4H-medlem att resa ut i världen och delta i nordiska, europeiska och internationella evenemang.

Back to top of page