BOTNIA 4H
Södra Terjärvvägen 8
68700 Terjärv
044-2551 017
botnia@fs4h.fi

Verksamhetsledare
Mona Ahlsved
044-2551 017
mona.ahlsved@fs4h.fi

Ansvarig för barnverksamhet

Ramona Sanchez-Liljekvist

044-2551 018

Sofia Wikström
044-2551039

Janina Backman

Ansvarig för ungdomsverksamhet, some & fakturering

Eva-Maria ’Ewo’ Broberg
eva-maria.broberg@fs4h.fi
050-3629780

 

Styrelsen 2023

Linda Hellqvist, ordförande
Marika Lehtikangas
Heidi Forsström
Ellinor Engblom
Ann Sunabacka
Heidi Hagnäs

Back to top of page