EFTISLEDARE TILL EFTIS I TERJÄRV

Om du gillar eftermiddagsjobb, barn och att vara kreativ har vi någonting för dig! 

Botnia 4H söker ansvarig eftisledare från hösten som förstärkning till sitt redan förträffliga gäng av kolleger. Arbetstiden är ca. 25 h/vecka med möjlighet till några timmar administrativt arbete om det intresserar dig. Arbetet är en tillsvidareanställning och arbetstiden är kl 12-17 på vardagar.

Du får friheten att forma verksamheten efter dina egna intressen tillsammans med ditt arbetspar. Vi erbjuder en underbar arbetsmiljö, trevliga kollegor, Tyky-sedlar och arbetshälsovård. Du får ett positivt och uppmuntrande ledarskap, ett roligt och lättsamt umgänge och en bra samhörighet. 

Vi jobbar på barnens och familjernas villkor och skapar en trygg miljö för barnen. Du får en grundlig inskolning i arbetet, du får jobba självständigt och har en möjlighet till lediga somrar. Vi önskar att du är öppen, kreativ, initiativrik, självgående och social. Viktigt är att du trivs med människor. 

Vill du veta mera? Ring Mona (044-2551 017) eller skicka in din ansökan på mona.ahlsved@fs4h.fi senast 15.5.2022.

Jag hoppas vi ses på eftis i höst 🙂

 

EFTISVERKSAMHET

Vad handlar det om?

Kronoby kommun ordnar lagstadgad eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs ett och två, samt för elever i åk 3 – 9 som får specialundervisning. Verksamheten koordineras av Botnia 4h.
Syftet med eftermiddagsverksamheten är att ge barnen möjlighet att under övervakning delta i en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut.
Utbildade vuxna ledare ansvarar för verksamheten.

Vad erbjuds?

Eftermiddagsverksamheten börjar när skoldagen är slut och slutar senast kl. 17.00. Verksamheten ordnas i lokaler i närheten av skolorna. Inom kommunen finns fyra verksamhetsplatser; Kronoby, Nedervetil, Söderby och Terjärv.
Utöver den handledda verksamheten ger eftermiddagsverksamheten möjligheter för barnen att syssla med egna lekar, tillsammans med andra barn eller för sig själva, och kan på det sättet utveckla sina sociala färdigheter.
Barn inom specialundervisningen placeras i grupperna med hänsyn till sina särskilda behov.
Alla barn som deltar i verksamheten omfattas av en olycksfallsförsäkring. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.
Lagstadgad eftermiddagsverksamhet ordnas inte under skolornas lov.

Vad kostar det?

Eftermiddagsverksamheten är belagd med en månadsavgift. Det finns olika avgiftsgrupper beroende på hur många timmar barnet deltar i verksamheten. Det är kommunstyrelsen som fastställer avgiften.

Ifall ditt barn behöver eftisvård dagligen över 3h kostar det 95€/månad.
Ifall behovet är dagligt, men under 3€, debiterar vi 70€/månad.
Vid sporadiskt behov, 10 dagar eller färre/månad, debiterar vi 50€/månad.

Hur anmäler jag mitt barn?

Barnen får en plats i eftermiddagsverksamheten för ett år i sänder. Blanketter finns hos eftiskoordinatorn, samt alla ställen som arrangerar eftermiddagsverksamhet, den finns också här. Ansökningstiden börjar vid skolanmälningen och pågår till mitten av mars.
Barnen antas till eftermiddagsverksamheten utgående från antagningsprinciper som kommunen har fastställt. Samtliga ansökningar som kommit inom utsatt tid behandlas utifrån dessa principer. Målet är att se till helheten och ta hänsyn till barnets behov av vård och fostran. Om antalet sökande är fler än antalet platser, blir barnen intagna i den ordning ansökningarna inlämnats.

Var får jag mera information?

Botnia 4h har en eftiskoordinator som koordinerar verksamheten och informerar om verksamheten. Eftisledarna på de olika verksamhetsplatser står till tjänst med information. Information finns på www.botnia.fs4h.fi/eftis/ och likaså kan förfrågningar riktas till Mona Ahlsved, fornamn.efternamn@fs4h.fi eller tel. 044 – 255 1017.

VERKSAMHETSPLATSERNA

Kronoby Eftis, Krukmakarvägen 3.
Maria Viklöv och Sofia Wikström jobbar på Kronoby eftis. Maria är ansvarig eftisledare .
Eftis är öppet 12.55 – 17.00. Vi har även morris kl 6.30 – 8.45.
Ifall du har frågor som berör eftisverksamheten i Kronoby kan du ringa åt
Maria 044-2551 039

Nedervetil Eftis finns i skolan.
Leila Hongell och Pippi Nyman jobbar på eftis i Nedervetil och Leila fungerar som ansvarig eftisledare.
Eftis är öppet 12.30 – 17.00.
Ifall du har frågor som berör eftisverksamheten i Nedervetil kan du ringa åt
Leila 044-2551 037

Terjärv Eftis finns i skolan.
Katrin Ravald och Helén Björklund-Ravald jobbar på Terjärv eftis. Tina är ansvarig eftisledare.
Eftis är öppet 12.15 – 17.00.
Ifall du har frågor som berör eftisverksamheten i Terjärv kan du ringa åt
Tina 044-2551 038

 

Back to top of page