BOTNIA 4H
Södra Terjärvvägen 8
68700 Terjärv
044-2551 017
botnia@fs4h.fi

Verksamhetsledare
Mona Ahlsved
044-2551 017
mona.ahlsved@fs4h.fi

Ungdomledare

Marika Sandkulla

045059840

botnia@fs4h.fi

Styrelsen 2016

Ann Sunabacka

Linda Hellqvist

Michaela Sjölind

Marika Lehtikangas

Heidi Forsström

Ellinor Engblom