BOTNIA 4H
Södra Terjärvvägen 8
68700 Terjärv
044-2551 017
botnia@fs4h.fi

Verksamhetsledare
Mona Ahlsved
044-2551 107
mona.ahlsved@fs4h.fi

Instruktör
Camilla Särs
044-2551 018
camilla.sars@fs4h.fi

Ungdomledare

Marika Sandkulla

045059840

botnia@fs4h.fi

Styrelsen 2016

Ann Sunabacka

Linda Hellqvist

Anita Långbacka

Marika Lehtikangas

Heidi Forsström

Ellinor Engblom