UNGDOMSGRUPPER

Anmälningarna via fliken Kortkurser!

UNGDOMSGRUPPER

Åk 6 Terjärv torsdagar kl.12.30-14.45: 18.1, 8.2, 7.3, 4.4 & 25.4

Åk 6 Nedervetil torsdagar kl. 15-17.15:  11.1, 15.2, 14.3, 11.4 & 2.5

åk 6 Kronoby -ordnas ifall intresse finns!

Åk 7 Ådalen måndagar: 15.1, 5.2, 4.3, 25.3 & 22.4 kl.15.15-17.30

Åk 8 Ådalen måndagar: 22.1, 12.2, 11.3, 8.4 & 6.5 kl.15.15-17.30

Åk 9 Ådalen måndagar: 29.1, 19.2, 18.3, 15.4 & 13.5 kl.15.15-17.30

avgift: 30€

NYTT!

UG grupp i Terjärv i ungdomsutrymmen för åk 7-9 kl.16.00-18.15

1.2, 22.2, 21.3, 18.4 & 16.5

Kostnad: 6€/gång

UG grupp i Kronoby gymnasium (15.00-17.15)

Varje onsdag från och med 14.2-till och med 24.4

Back to top of page