UNGDOMSGRUPPER

Anmälningarna via fliken Kortkurser!

Åk 6 Terjärv kontor torsdagar kl.12.30-14.45: 7.9, 21.9, 12.10, 9.11 & 30.11

Åk 6 Nedervetil skola torsdagar kl. 15-17.15:  7.9, 28.9, 26.10, 16.11 & 7.12

åk 6 Kronoby samlingshuset torsdagar kl. 15-17.15: 14.9, 5.10, 2.11, 23.11 & 14.12

Åk 7 Ådalen måndagar: 11.9, 2.10, 23.10, 13.11 & 4.12 kl.15.15-17.30

Åk 8 Ådalen måndagar: 18.9, 9.10, 30.10, 20.11 & 11.12 kl.15.15-17.30

Åk 9 Ådalen måndagar: 4.9, 25.9, 16.10, 6.11 & 27.11 kl.15.15-17.30

Back to top of page