Sommaraktiviteter 2021

 

Fiskedag vid Seljes 3.8.2021  kl 10.00-18:00 Vi fiskar och simmar hela dagen, Vi serverar lunch, mellanmål och middag. Lägret kostar 25€ för medlemmar och 35€ för övriga. Ifall du är medlem i en annan 4H förening, betalas det enligt den föreningens pris.

Anmälan till fiskedagen

Äventyrsläger i Emet  29.6-1.7.2021. Lägret är tre dagar och två nätter med övernattning i tält. Vi simmar, leker, löser mysterier och har intressanta uppdrag som t.ex. escape room.  Vi serverar morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsbit alla dagar.

Priset för lägret är 55 euro för Botnia 4H medlemmar. För icke medlemmar är priset 65 euro. Ifall du är medlem i en annan 4H förening, betalas det enligt den föreningens pris.

Anmälan till äventyrslägret

Sommarlovis i Nedervetil är ett dagsläger dit du kan komma och vara tillsammans med andra. Vi öppnar 9 och håller på till 15.30. Vi serverar lunch och mellanmål varje dag. Kostar 12€/dag eller 130€ för hela sommarlovis.  Anmälningar via hemsidan, botnia.fs4h.fi, senast 23.5.2021. Vid frågor kontakta Mona 044-2551 017. Maria Viklöv är ledare för Sommarlovis.

Anmälan till Sommarlovis

Sommarföretag, klubbmedlemmar får ett företagshäfte där man får skriva upp timmar som man arbetar med olika saker under sommaren, desto fler timmar man samlar in desto bättre pris får man. Om man ännu inte är medlem men vill ha ett häfte kan man anmäla sig till Sommarföretaget då skickas ett häfte hem till er med en medlemsavgift på 10€.

 

 

Back to top of page