Vi har även en arbetsförmedling, NORDPOLEN som sysselsätter ortens egna ungdomar. Vi är verksamma i Kronoby, Terjärv och Nedervetil. Är du intresserad att jobba inom Nordpolen, kontakta oss på botnia 4H för mera info!

Ring 044-2551018 må-to kl.9-13

Mera info hittas även här>>